Редакційна етика

Редакційна колегія журналу «Стрій» у своїй роботі керується міжнародними етичними правилами наукових публікацій які викладені у рекомендаціях Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics) та керівництві з етики наукових публікацій (Publishing Ethics Resource Kit) видавництва Elsevier (з ними можна ознайомитися на сайті http://publicationethics.org та в збірнику «Подготовка и издание научного журнала. Международная практика по этике редактирования, рецензирования, издания и авторства научных публикаций: Сборник переводов»). Вони репрезентують сучасний погляд на підготовку й видання професійного наукового журналу. І хоча ряд із озвучених рекомендацій по тим чи іншим причинам зараз виконати не вдається, але вони формують певний професійний рівень який наша редакція намагається дотримуватися. Ми рекомендуємо рецензентам та авторам нашого журналу ознайомитися з цими матеріалами та керуватися ними у своїй роботі. Редакція запрошує зацікавлених осіб ознайомитися на сторінках нашого сайту з окремими матеріалами з цих рекомендацій

Рекомендації для редакторів
Рекомендації для рецензентів
Рекомендації для авторів


Вимоги для авторів

Автори несуть персональну відповідальність за наданий до редакції журналу текст рукопису та повинні дотримуються наступних принципів:
? При підготовці рукопису до публікації необхідно притримуватись вимог до оформлення статті, що викладені на цій сторінці.
? Пропонована робота має містити оригінальний матеріал, не бути плагіатом і бути опублікованою вперше. У випадку повторної публікації матеріалу, автори повинні повідомити про це редакцію.
? Дослідники повинні викладати результати своєї роботи чітко, чесно, без фальсифікацій та підтасовки даних.
? Дослідження що надається для публікації повинно бути проведено відповідно до етичних та юридичних норм. Необхідно вказувати авторство даних, тексту, малюнків і ідей, які автор отримав з інших джерел. Прямі цитати з робіт інших дослідників повинні виділятися у тексті та супроводжуватись відповідними посиланнями.
? Інформація про будь-які конфлікти інтересів, які можуть вплинути на результати дослідження та рецензування, повинна бути розкрита.
? Автори повинні дотримуватися наукової коректності в роботах, що містять критику у бік колег.


Вимоги для рецензентів

Рецензент здійснює наукову експертизу авторських матеріалів з метою об’єктивного оцінювання якості поданої статті та визначення рівня її відповідності науковим, літературним та етичним стандартам. При оцінці статті рецензент повинен бути неупередженим та дотримуватися таких принципів:
? Надавати журналу точну і правдиву інформацію про свої особисті й професійні знання та досвід.
? Погоджуватися на рецензування тільки тих рукописів, для оцінки яких вони володіють достатніми знаннями, і які вони можуть прорецензувати своєчасно.
? Поважати конфіденційність рецензії і нікому не розкривати жодних деталей рукопису або рецензії під час або після рецензування за винятком тих осіб, кому це дозволено журналом.
? Не використовувати інформацію, що була отримана в ході рецензування, для власної вигоди або вигоди сторонніх осіб та організацій, або для завдання шкоди чи дискредитації інших осіб.
? Заявляти про всі можливі конфлікти інтересів і звертатися за порадою до журналу, якщо вони не впевнені, чи існує конфлікт інтересів в наявній ситуації чи ні.
? Не допускати, щоб на зміст рецензії впливало походження рукопису, національність, релігійна приналежність, політичні або особисті погляди автора, або ж комерційні міркування.
? Розуміти, що експертна оцінка повинна допомагати автору поліпшити якість тексту рукопису, а редакції журналу – прийняти рішення про публікацію.
? Писати рецензію об'єктивно та конструктивно, утримуючись від ворожих або провокаційних заяв, а також від наклепницьких або принизливих коментарів.
? Розуміти, що, будучи дослідниками, вони самі потребують сумлінних рецензій своїх колег, і тому виконувати рецензування сумлінно.


Принципи діяльності редакційної колегії

Члени редакційної колегії та редакція журналу несуть відповідальність за публікацію наданого рукопису і керуються наступними принципами:
? При прийнятті рішення про публікацію редакція журналу керується достовірністю поданих даних, відповідністю матеріалу тематиці журналу та науковою значимістю розглядуваної роботи.
? Редактори захищають достовірність опублікованих матеріалів шляхом внесення змін та, якщо це необхідно, спростувань (відкликання статей), а також не залишають без уваги випадки можливої несумлінної поведінки при проведенні досліджень та публікації їх результатів.
? Редактори борються з неправомірною поведінкою при рецензуванні та редагуванні.
? Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися членами редакційної колегії чи рецензентами для особистих цілей або передаватися третім особам (без письмової згоди авторів).
? Члени редакції журналу повинні забезпечувати конфіденційність інформації на всіх стадіях рецензування та підготовки до друку.