Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач. Увійдіть на сайт або Зареєструватися

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
  • Файлом подання є документ в форматі Microsoft Word (*.doc, *.docx), OpenOffice, LibreOffice (*.odt) або TextMaker (*.tmd). Ілюстрації і додаткові матеріали запаковані в zip-архів та додаються до рукопису.
  • Текст відповідає вимогам викладеним в «Керівництві для авторів».
  • При написанні цього подання автори дотримувалися етичних норм викладених в розділі «Редакційна етика» та законодавства щодо авторських прав.
  • Бібліографічний список поданий у відповідності до вимог викладених в «Керівництві для авторів».

Керівництво для авторів

Загальні вимоги до оформлення тексту

► До друку в журналі приймаються статті українською, англійською, російською та польською мовами.
► Файлом подання є документ у форматі Microsoft Word (*.doc, *.docx), OpenOffice, LibreOffice (*.odt) або TextMaker (*.tmd).
► Параметри оформлення тексту: кегль — 12, міжрядковий інтервал — 1,2, гарнітура Times New Roman, відступ першого рядка – 1,2 см.
► Не допускається створення абзаців за допомогою пропусків чи табулятора.
► Для передачі окремих символів можна застосовувати інші шрифти, але необхідно обов’язково вказувати які саме. При необхідності, ці нестандартні шрифти повинні бути включені до переліку додаткових матеріалів рукопису.
► Графічний матеріал подається окремо від тексту, а підтекстовки до них зібрані разом у відповідності до структури статті.

Структура статті

► Назва статті (мовою статті).
► Ім’я та прізвище автора (ів) та назва статті (мовою статті).
► Науковий ступінь, посада, місце роботи автора (ів) (мовою статті).
► E-mail, ORCID.
Ключові слова мовою статті (5-8 слів).
► Анотація мовою статті (не менше 1000 знаків).
► Ім’я та прізвище автора (ів) та назва статті (українською мовою у випадку, якщо мова статі не українська).
► Науковий ступінь, посада, місце роботи автора (ів) (українською мовою у випадку, якщо мова статі не українська).
Ключові слова українською мовою у випадку, якщо мова статі не українська (5-8 слів).
Анотація українською мовою у випадку, якщо мова статі не українська (не менше 1000 знаків).
► Назва статті (англійською мовою).
► Ім’я та прізвище автора (ів) та назва статті (англійською мовою).
► Науковий ступінь, посада, місце роботи автора (ів) (англійською мовою).
► Анотація англійською мовою (не менше 1000 знаків).
► Текст статті.
► Список ілюстрацій з підтекстовками до них.
► Список скорочень.
► Cписок використаних джерел.

Рекомендації до оформлення тексту, рисунків, графіків, схем та таблиць

Текст
При набиранні тексту слід дотримуватись таких загальних норм:
► Текст потрібно набирати без переносів слів.
► Розрізняти тире (–) та дефіс (-). Дефіс – це знак, що з’єднує частини складних слів.
► Відділяти нерозривним пропуском (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+Пропуск) знаки і літери на означення томів, частин, параграфів, пунктів, номерів сторінок тощо від наступної цифри (Т. 7, ч. 23, § 5, № 34, с. 28–30); загальноприйняті позначення одиниць виміру від попередньої цифри (45 пуд., 150 грн, 32 км, 6 млн, 45 тис), а також дати (1993 р., 70-х рр., 17 ст.).
► Відділяти нерозривним пропуском ініціали та прізвище (В.А. Лавренов); скорочення після переліків (типу і т. п., і т. д.), перед іменами та прізвищами (п. Наталка, ім. В. Винниченка), перед географічними назвами (м. Чернівці, с. Моринці, р. Золота Липа).
► Скорочення типу 80-ті, 2-го друкувати через нерозривний дефіс (одночасне натискання клавіш Сtrl+Shift+Дефіс).

Рисунки та підписи до них
► Рисунки мають бути яскравими та контрастними, підписи на рисунках — великими й чіткими, а підтекстовки до рисунків — досить докладними, щоб читачі могли зрозуміти про що й де мова. Якщо рисунок складається з кількох підрисунків, то підпис до рисунка має містити опис кожного з підрисунків. Перелік підписів подається в кінці рукопису, відповідно до структури статті. Всі ілюстрації повинні бути згадані в тексті.
► Електронні варіанти ілюстрацій до рукопису повинні бути у форматі TIFF або JPEG з розподільною здатністю щонайменше 300 dpi. Вони подаються окремо від текстового файлу рукопису у вигляді додатку-архіву (*.zip) з іменами, що дозволяють однозначно пов’язати їх з відповідними підтекстовками (ris01, mal01, 01, тощо). Ілюстрації, вставлені в текстовий документ не приймаються.
► Діаграми повинні бути оформлені в одному з загальноприйнятих офісних пакетів програм (Microsoft Word, OpenOffice, LibreOffice або TextMaker). При цьому обов’язково необхідно надати разом з діаграмою й таблиці на основі яких була створена ця діаграма.
► У випадку великих за об’ємом ілюстрацій, та додаткових матеріалів, рекомендується використовувати файлообмінник.

Таблиці
Наочний матеріал може бути представлений у вигляді таблиць, створених за допомогою загальноприйнятих офісних пакетів програм. Всі таблиці повинні мати назву, наскрізну нумерацію та згадуватись у тексті. Якщо таблиці включають в себе малюнки, то їх висилають окремо в архіві з іншими ілюстраціями.

Вимоги до оформлення скорочень, приміток та літератури

► Скорочення подаються в алфавітному списку. Назви музеїв подаються за наступним зразком: НМК Національний музей в Кракові (пол. Muzeum Narodowe w Krakowie), м. Краків, Польща.
► Примітки оформлюється за допомогою виносок в кінці кожної сторінки, з використанням стандартних засобів офісних текстових програм.
► Всі бібліографічні посилання в тексті повинні бути приведені у відповідність до стилю MLA (MODERN LANGUAGE ASSOCIATION (MLA) STYLE ) згідно наступних методичних рекомендацій (+ ще одна версія правил оформлення літератури).
► Якщо джерело має цифровий ідентифікатор об’єкту (DOI), його необхідно обов'язково вказати.

Положення про конфіденційність

Будь-які рукописи, отримані для розгляду, розглядаються як конфіденційні документи. Вони не будуть показані або обговорені з іншими, крім випадків, коли це погоджено з редактором. Неопубліковані матеріали, розкриті в представленому рукописі, не будуть використовуватися у власних дослідженнях рецензента без письмової згоди автора. Інформація, яка не підлягає розголошенню, або ідеї отримані під час проведення незалежної оцінки повинні бути конфіденційними і не повинні використовуватися для особистої вигоди.

Редакційна колегія не розголошує відомості, які стали відомі в процесі вивчення поданих статей та інших матеріалів, за винятком автора, рецензента (рецензентів).

Імена та адреси електронної пошти, введені на цьому сайті журналу, будуть використовуватися виключно для заявлених цілей цього журналу і не будуть доступні для будь-яких інших цілей або будь-якої іншої сторони.