Редакційний штат

АДАМЕНКО Дмитро Володимирович
Історик, редактор сайту "Історія держави Габсбургів" (http://ah.milua.org/), м. Київ, Україна
e-mail: adamenko «at» striy.org.ua

ПАПАКІН Артем Георгійович
К.і.н., доцент кафедри історії Центральної та Східної Європи Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна
Історична бібліографія: https://univ-kiev.academia.edu/ArtemPapakin
e-mail: papakin «at» striy.org.ua

ПРОКОПЕНКО Володимир Михайлович
К.х.н., н.с. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України, м.Київ, Україна
Історична бібліографія: https://bpci-kiev.academia.edu/VolodymyrProkopenko
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9764-3990
e-mail: email «at» striy.org.ua

СИЧЕВСЬКИЙ Святослав Васильович
Магістр історії, незалежний дослідник озброєння та матеріальної культури України XIV–XVII ст., м.Київ, Україна.
Історична бібліографія: https://independent.academia.edu/SvyatoslavLyho
e-mail: sainthq «at» striy.org.ua

ТОЇЧКІН Денис Віталійович - к.і.н., с.н.с. Інституту історії України НАНУ, м. Київ, Україна.
Історична бібліографія: https://nas.academia.edu/DenisToichkin , http://zbroeznav.com/?page_id=2
e-mail: denisvt «at» striy.org.ua

ШАМЕНКОВ Сергій Ігорович
Художник та незалежний дослідник озброєння та матеріальної культури України, м.Одеса, Україна.
Історична бібліографія: https://independent.academia.edu/СергейШаменков
e-mail: rogala «at» striy.org.ua

ЩИБРЯ Володимир Васильович
К.і.н., директор Центру фольклору та етнографії Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка, асистент кафедри фольклористики, м.Київ, Україна
Історична бібліографія: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1257462
e-mail: shchybria «at» striy.org.ua