Про журнал

Стрій - науково-популярний журнал присвячений дослідженням з історії одягу, а мету його створення можна описати як: «створений реконструкторами для реконструкторів». Журнал розміщує наукові та науково-популярні матеріали з історії одягу та уніформології, дослідження текстилю й аксесуарів цивільного та військового костюму, фалеристики та вексилології. Чільне місце у журналі посідають статті присвячені проблемам практичної реконструкції як окремих предметів та технологій, так і цілісних комплексів одягу та спорядження. Цільовою аудиторією видання є військово-історичні реконструктори, а також широке коло фахівців зацікавлених темою історії одягу.
Журнал виходить один раз на рік та розповсюджується в електронному вигляді безкоштовно. Паперова версія журналу друкується обмеженим накладом виключно для авторів та бібліотек і розповсюджуватися не буде.


Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 23861-13701 Р від 19.04.2019

ISSN 2706-7211 (електронна версія)
ISSN 2706-7203 (друкована версія)


Тематика журналу

Журнал розміщує матеріали на чотирьох мовах: українській, англійській, російській та польській. Тематика статей, що приймаються до друку, включає в себе широке коло питань пов’язаних з історією одягу та спорядження. Наразі в журналі існують наступні тематичні рубрики:

► Історичний стрій – дослідження історії одягу та текстилю в широких тематичних межах.
► Етнографічний стрій – дослідження традиційного одягу та текстилю другої половини XIX – XX ст.
► Уніформологія – дослідження уніфікованих військових строїв та їх елементів.
► Спорядження – дослідження окремих елементів одягу та спорядження.
► Військова символіка – дослідження із фалеристики, вексилології та інших військових символів.
► Графічна реконструкція – графічні реконструкції одягу та зовнішнього вигляду історичних комплектів.
► Практична реконструкція – досвід практичної реконструкції.

Журнал «Стрій» не публікує критичні статті, але готовий розмістити альтернативний авторський погляд на проблему, в межах тематики та правил журналу.

Звертаємо Вашу увагу на те, що матеріали рукописів повинні бути вагомими з точки зору практичної реконструкції, наприклад, описи конкретних предметів одягу та спорядження повинні містити достатньо інформації для їх відтворення (фотографії з різних ракурсів та обміри, схеми та крої, детальні описи та історичний контекст).