Рекомендації для авторів

Відповідальний підхід до публікації науково-дослідних робіт: міжнародні стандарти для авторів
Елізабет Уейджер та Сабіна Кляйнерт

Положення були розроблені на 2-ій Всесвітній конференції з питань дотримання доброчесності наукових досліджень (2nd World Conference on Research Integrity), що проходила в Сінгапурі, 22-24 липня 2010 р.
Wager E., Kleinert S. Responsible research publication: international standards for authors
A position statement developed at the 2nd World Conference on Research Integrity, Singapore, July 22-24, 2010 /COPE. 2011. 6 p. Available at: http://publicationethics.org/files/International%20standards_authors_for%20website_11_Nov_2011.pdf

Матеріал був підготований на основі збірника «Подготовка и издание научного журнала. Международная практика по этике редактирования, рецензирования, издания и авторства научных публикаций: Сборник переводов».

Короткий огляд

? Дослідження що публікується повинно бути проведено відповідно до етичних і юридичних норм. Дослідники повинні викладати результати своєї роботи чітко, чесно, без фальсифікацій та підтасовки даних.
? Дослідники повинні докладати зусиль до того, щоб описувати методологію виконання роботи чітко і однозначно, щоб їх результати могли бути підтверджені іншими.
? Дослідники повинні дотримуватися вимог, що пред'являються до публікацій. Пропонована робота має містити оригінальний матеріал, не бути плагіатом і бути опублікованою вперше.
? Авторство дослідницької роботи повинно точно відображати внесок окремих людей в її виконання.
? Слід розкривати джерела фінансування і можливі пов'язані з цим конфлікти інтересів.

Вступ
Публікація є завершальною стадією наукового дослідження та, відповідно, відповідальним етапом роботи для всіх дослідників. Від наукових публікацій очікують надання детального і достовірного викладу результатів дослідження. Оскільки публікації формують основу не тільки для нових досліджень, але і для практичного застосування результатів, вони впливають не тільки на наукове співтовариство, але, побічно, й на все суспільство в цілому. Тому дослідники зобов'язані гарантувати, що їх публікації є чесними, прозорими, точними, повними та зваженими, вони повинні не допускати викладу, що вводить в оману читачів, вибіркового або двозначного трактування фактів. Редактори журналів також несуть відповідальність за сумлінність наукових публікацій відповідно до прийнятих в їх виданні правил.
Цілями даного документа є встановлення міжнародних стандартів для авторів наукових публікацій та опис способів застосування їх на практиці при публікації результатів наукових робіт. Ми сподіваємося, що ці стандарти будуть прийняті дослідницькими установами, спонсорами й професійними товариствами, будуть впроваджуватися редакторами й видавцями, та будуть сприяти дотриманню доброчесності наукових досліджень.

Відповідальний підхід до публікації науково-дослідних робіт

1. Надійність та ґрунтовність
1.1 Дослідження що публікується повинно бути проведено відповідно до етичних і юридичних норм.
1.2 Дослідження що публікується повинно бути якісно та ретельно виконане.
1.3 Дослідники повинні використовувати відповідні методи аналізу та представлення даних (і, при необхідності, звертатися за консультацією до відповідних фахівців).
1.4 Автори несуть колективну відповідальність за свою роботу і вміст публікації. Дослідники повинні ретельно перевіряти свої публікації на всіх стадіях, щоб гарантувати, що всі їхні методи і результати викладені точно. Автори повинні ретельно перевіряти всі розрахунки, представлення даних, документацію та докази.

2. Чесність
2.1 Дослідники повинні представляти результати чесно і без фабрикації, фальсифікації або несумлінного маніпулювання даними. Редагування зображень для публікації не повинно створювати вірогідності введення читача в оману.
2.2 Дослідники повинні прагнути описувати свої методи і представляти свої відкриття ясно і однозначно. Дослідники повинні використовувати загальноприйняті правила викладу наукових робіт. Публікації повинні надавати достатньо інформації для того, щоб інші дослідники могли повторити проведені експерименти.
2.3 Звіти про дослідження повинні бути повними. В них не повинна опускатися інформація про незрозумілі факти, суперечливі дані, та матеріали, що суперечать теоріям або гіпотезам авторів або спонсорів дослідження.
2.4 Спонсори досліджень не повинні мати права накладати вето на публікацію результатів, які негативно відображають їхню продукцію або положення. Дослідники не повинні укладати угод, які дозволяють спонсорам забороняти або контролювати публікацію їх результатів (крім виняткових випадків, наприклад, якщо дослідження визнано секретним на урядовому рівні).
2.5 Автори повинні відразу ж повідомляти редактора в разі виявлення помилки в будь-який поданій ними на публікацію, прийнятій для публікації або вже опублікованій роботі. Автори повинні співпрацювати з редакторами при необхідності виправлення або скорочення рукопису.
2.6 Цитати та посилання на інші роботи повинні бути точними і акуратно оформленими.
2.7 Автори не повинні копіювати з інших публікацій посилання на роботи, з якими вони самі не ознайомилися.

3. Зваженість
3.1 Нові результати повинні бути представлені в контексті попередніх досліджень. Роботи інших вчених повинні бути належним чином відображені. Огляд та висновки із існуючих досліджень повинні бути повними, збалансованими і повинні включати відомості незалежно від того, підтримують вони гіпотези і тлумачення автора публікації чи ні. У журналах повинно проводитися чітке розмежування між науковими статтями та колонками редактора і статтями, що представляють суб'єктивну точку зору.
3.2 Всі обмеження, прийняті при проведенні дослідження, повинні бути відображені в публікації.

4. Оригінальність
4.1 Автори повинні дотримуватися вимог до публікацій щодо того, що пропонована робота є оригінальною і не була раніше опублікована ніде ні на якій мові. Робота не може бути направлена ??одночасно в кілька видань, крім випадків, коли видавці погоджуються на спільне видання. Якщо стаття видається спільно, цей факт повинен бути відомий читачам.
4.2 Конвенції і законодавство щодо авторських прав повинні бути дотримані. Матеріали, захищені авторським правом, можна відтворювати лише із дозволу їхніх власників.
4.3 У публікації слід посилатися на попередні роботи, що мають до неї відношення, як інших дослідників, так і самого автора, і робити це правильно і точно. У всіх можливих випадках необхідно вказувати посилання на першоджерела.
4.4 Необхідно вказувати авторство даних, тексту, малюнків і ідей, які автор отримав з інших джерел, і вони не повинні представлятися, як такі що належать автору публікації. Прямі цитати з робіт інших дослідників повинні виділятися лапками і відповідними посиланнями.
4.5 Автори повинні повідомляти видавців, якщо пропоновані ними до публікації дані раніше публікувалися деінде, або якщо будь-які інтерпретації цих даних були спрямовані в інші видавництва. В цьому випадку автори повинні надати копії публікацій або робіт, відправлених на розгляд в інші журнали.
4.6 Різні публікації, що виникають в результаті роботи над одним дослідницьким проектом, повинні чітко ідентифікуватися як такі і повинні містити посилання на первинні публікації. Переклади й адаптації для різних цільових аудиторій повинні бути чітко позначені, повинні мати посилання на першоджерело, дотримуватись відповідної конвенції про авторське право і правил отримання дозволів на використання. У разі сумнівів, автори повинні просити дозволу від видавця першоджерела перед перевиданням будь-якої роботи.

5. Прозорість
5.1 Всі джерела фінансування досліджень, включаючи пряму і непряму фінансову підтримку, надання обладнання або матеріалів та інші види підтримки (наприклад, допомога фахівців з статистичної обробки даних або технічних письменників) повинні бути вказані.
5.2 Автори повинні надавати інформацію про ступінь участі спонсора дослідження (якщо такий є) в підготовці проекту, виконанні, аналізу, інтерпретації результатів і підготовці звіту про дослідження.
5.3 Автори повинні надати інформацію про фінансові та нефінансові інтереси й відносини, що могли б вплинути на інтерпретацію їх відкриттів, а також інформацію такого роду, яка може бути вагома для видавців, рецензентів і читачів. Це включає будь-які відносини автора з журналом, наприклад, якщо видавці публікують свої власні дослідження в власному журналі. Крім того, автори повинні дотримуватися вимог журналу з питань розкриття конкуруючих інтересів.

6. Авторство та посилання на джерела
6.1 Наукова робота містить не тільки інформацію про відкриття, а й про те, хто це відкриття зробив. Отже, авторство наукових публікацій має точно відображати внесок окремих осіб у дослідницьку роботу і написання звіту про неї.
6.2 У тих випадках, коли люди, які зробили основний внесок, перераховані як автори, а ті, чий внесок в дослідження або написання роботи менш істотний або носить чисто технічний характер, вказані в розділі вираження подяки, критерії для визначення авторства повинні бути узгоджені на початку проекту. В ідеалі критерії авторства в певній сфері досліджень повинні бути узгоджені, опубліковані і постійно застосовуватися дослідними центрами, професійними і академічними спільнотами і спонсорами. Хоча редакторам журналів слід розвивати і публікувати певні критерії авторства в окремих областях досліджень, від них не варто очікувати вирішення суперечок у цьому питанні. Відповідальність за правильне визначення авторства повністю лежить на самих авторах, які діють відповідно до правил, прийнятих в їх установі. Наукові установи повинні розвивати і підтримувати справедливі стандарти визначення авторства й вираження вдячності. При необхідності такі установи повинні вирішувати суперечки з питань авторства, забезпечуючи при цьому дотримання правильної процедури.
6.3 Дослідники повинні гарантувати, що тільки ті особи, які відповідають критеріям авторства (тобто внесли значний вклад в роботу), вважаються авторами, і дослідники що заслуговують авторства не будуть виключені зі списку авторів. Дослідницькі центри та редактори наукових видань повинні впроваджувати практику запобігання гостьового (автори внесені у перелік авторів завдяки репутації та впливу), подарункового (автори внесені у перелік авторів завдяки особистому відношенню чи за оплату) або безіменного авторства (автори, що відповідають критеріям авторства, але не вказані у переліку авторів).
6.4 Всі автори повинні дати згоду на внесення до списку авторів і повинні схвалити спрямовану на публікацію та відредаговану версію статті. Будь-які зміни в списку авторів повинні бути схвалені всіма авторами, включаючи тих, хто викреслюється зі списку. Відповідальний автор виступає контактною особою між видавцем і іншими авторами. Він повинен інформувати співавторів і залучати їх до прийняття рішень з питань публікації (наприклад, в разі відповіді на коментарі рецензентів).
6.5 Автори не повинні вводити читачів в оману, публікуючи подяки людям, які фактично не залучалися до роботи і не надавали підтримку.

7. Звітність та відповідальність
7.1 Всі автори повинні прочитати і добре знати подану до публікації роботу і гарантувати, що ця робота відповідає принципам, викладеним вище. У більшості випадків на авторів покладається спільна відповідальність за сумлінність дослідження та звіту про нього. Однак, якщо автори беруть відповідальність тільки за окремі аспекти роботи в опублікованому матеріалі, це повинно бути відмічено в публікації.
7.2 Автори повинні працювати разом з редакторами або видавцями для якнайшвидшого виправлення своїх робіт у разі виявлення в них помилок або упущень після публікації.
7.3 Автори повинні дотримуватися відповідних конвенцій, вимог та постанов, щоб їх матеріали, програмне забезпечення або інші дані були доступні для тих дослідників, які їх зажадають. Дослідники, наукові установи та спонсори повинні мати чітку політику для розгляду таких запитів. Автори зобов'язані дотримуватися певних стандартів журналів. Якщо пропонується висловлення вдячності за надані матеріали, дослідники не повинні вимагати зазначення себе в числі авторів як умову для надання цих матеріалів.
7.4 Автори повинні відповідним чином відповідати на коментарі після публікації, а також на опубліковану кореспонденцію. Вони повинні намагатися оперативно відповідати на питання рецензентів і надавати необхідні пояснення та додаткову інформацію, якщо це буде необхідно.

8. Дотримання угод щодо рецензування колегами (peer review) і публікації
8.1 Автори повинні виконувати вимоги видавців про те, що робота не повинна одночасно пропонуватися для публікації більш ніж в одне видання.
8.2 Автори повинні повідомляти редактору, якщо вони відмовляються від рецензування їх роботи або вважають за краще не відповідати на коментарі рецензента після отримання умовної згоди на публікацію.
8.3 Автори повинні відповісти на питання рецензента професійно і в найкоротші терміни.
8.4 Автори повинні поставитися з повагою до запитів видавця на обмеження публікацій в ЗМІ і не повинні дозволяти повідомляти про свої відкриття в ЗМІ, якщо їх стаття була прийнята до публікації (але ще не опублікована) в науковому виданні. Автори та їх дослідні центри повинні підтримувати зв'язок і взаємодіяти з видавцями для координації діяльності ЗМІ (наприклад, прес-релізи або пресконференції) в зв'язку з публікацією. Прес-релізи повинні точно відображати зміст роботи і не повинні включати в себе дані, що виходять за межі результатів дослідження.