Рекомендації для рецензентів

Етичні принципи для рецензентів
Ірен Хеймс від імені Ради COPE

Hames I. COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers /COPE. March 2013. V.1. 5p. Available at: http://publicationethics.org/files/Ethical_guidelines_for_peer_reviewers_0.pdf

Матеріал був підготований на основі збірника «Подготовка и издание научного журнала. Международная практика по этике редактирования, рецензирования, издания и авторства научных публикаций: Сборник переводов».

Рецензування наукових статей іншими дослідниками відіграє величезну роль в забезпеченні об'єктивності досліджень й достовірному інформуванні про них. Цей процес значною мірою заснований на довірі та вимагає, щоб всі його учасники вели себе відповідально і етично. Рецензенти грають центральну роль в цьому процесі, але часто підходять до цієї роботи без будь-якого керівництва і можуть не знати про своїх етичних зобов'язаннях. Етичні принципи COPE для рецензентів формулюють базові принципи і стандарти, яких повинні дотримуватися всі рецензенти в процесі рецензування. Ми сподіваємося, що вони стануть корисним керівництвом для дослідників, підручним засобом для журналів та видавців, щоб направляти їх рецензентів, і корисним освітнім ресурсом для інститутів в навчанні їхніх студентів та дослідників.

Базові принципи, яких повинні дотримуватися рецензенти

? погоджуватися на рецензування тільки тих рукописів, для оцінки яких вони володіють достатніми знаннями, і які вони можуть прорецензувати своєчасно;
? поважати конфіденційність рецензії і нікому не розкривати жодних деталей рукопису або рецензії під час або після рецензування за винятком тих осіб, кому це дозволено журналом;
? не використовувати інформацію, що була отримана в ході рецензування, для власної вигоди або вигоди сторонніх осіб та організацій, або для завдання шкоди чи дискредитації інших осіб;
? заявляти про всі можливі конфлікти інтересів і звертатися за порадою до журналу, якщо вони не впевнені, чи існує конфлікт інтересів в наявній ситуації чи ні;
? не допускати, щоб на зміст рецензії впливало походження рукопису, національність, релігійна приналежність, політичні або особисті погляди автора, або ж комерційні міркування;
? писати рецензію об'єктивно та конструктивно, утримуючись від ворожих або провокаційних заяв, а також від наклепницьких або принизливих коментарів;
? розуміти, що, будучи дослідниками, вони самі потребують сумлінних рецензій своїх колег, і тому виконувати рецензування сумлінно;
? надавати журналам точну і правдиву інформацію про свої особисті й професійні знання та досвід;
? усвідомлювати, що спроби видати себе за іншу людину під час рецензування є серйозним порушенням належної поведінки.

Яким повинен бути процес рецензування

Під час підготовки до рецензування
Рецензенти повинні:
? досить оперативно відповідати на пропозицію написати рецензію, особливо якщо вони не збираються її писати;
? якщо вони недостатньо добре знають тему дослідження, прямо заявити про це, а якщо вони можуть оцінити тільки якусь частину рукопису, описати межі області, в якій вони мають достатні знання;
? погоджуватися на рецензування рукопису, тільки якщо вони впевнені, що зможуть підготувати рецензію протягом пропонованого або взаємоузгодженого терміну часу, своєчасно повідомляючи журнал, якщо необхідно продовження цього терміну;
? заявляти про всі можливі конфлікти інтересів (пов'язаних, наприклад, з особистими, фінансовими, інтелектуальними, професійними, політичними або релігійними інтересами) і звертатися за порадою до журналу в разі, якщо вони не впевнені, чи є наявна ситуація конфліктом інтересів чи ні;
? не погоджуватися на рецензування рукопису тільки для того, щоб прочитати його, без намірів підготовки рецензії;
? відмовитися від підготовки рецензії, якщо відчувають, що не зможуть зробити неупереджену й справедливу оцінку;
? відмовитися від підготовки рецензії, якщо брали участь в будь-якій роботі, що пов'язана з підготовкою цього рукопису, або ж в описаних у ній дослідженнях.

Під час рецензування
Рецензенти повинні:
? уважно читати рукопис, допоміжні матеріали (наприклад, інструкції для рецензента, необхідні етичні керівництва та принципи політики, файли з додатками) та інструкції журналу, звертаючись до журналу при виникненні будь-яких питань і запитуючи інформацію, якої бракує для складання якісної рецензії;
? якомога швидше повідомити журнал, якщо вони виявили, що не володіють достатніми знаннями для оцінки всіх аспектів рукопису, не чекаючи дати пред'явлення рецензії, оскільки це затримає процес рецензування;
? не запрошувати нікого стороннього до написання рецензії, включаючи своїх помічників, без отримання на те згоди з боку журналу; імена всіх осіб, які допомагали рецензентам в написанні рецензій, повинні бути включені в текст таким чином, щоб факт їх участі був зареєстрований в журналі, і журнал міг висловити їм подяку;
? не розголошувати жодних деталей рукопису та рецензії;
? повідомити в журнал, якщо з'явилися обставини, що перешкоджають їм своєчасно підготувати рецензію, надавши точну оцінку додаткового часу, який їм буде необхідний, якщо журнал не призначить іншого рецензента;
? негайно повідомити журнал, якщо вони виявили помилки в роботі, стурбовані етичністю роботи, дізналися про суттєві подібності між рукописом та іншим документом, або підозрюють, що під час дослідження чи подання рукопису у журнал мало місце недобросовісна поведінка; в той же час рецензенти повинні зберегти свої побоювання в таємниці і не розслідувати далі обставини справи, якщо тільки сам журнал не звернеться до них за допомогою;
? не затягувати процес рецензування, затримуючи пред'явлення своєї рецензії або запитуючи додаткову непотрібну інформацію від журналу або авторів;
? переконатися, що їх оцінка рукопису, заснована саме на якості роботи, та на неї не впливають (ні в кращу, ні в гіршу сторону) будь-які особисті, фінансові чи інші міркування, а також інтелектуальні пристрасті;
? не звертатися безпосередньо до авторів, без попереднього дозволу журналу.

Під час підготовки рецензії
Рецензенти повинні:
? пам'ятати, що редактор чекає від них знань у відповідній області, здорового глузду, а також чесної і справедливої оцінки сильних і слабких сторін роботи та рукопису;
? якщо рецензія (на прохання журналу) зачіпає тільки окремі аспекти роботи, вказати це на самому початку рецензії, і ясно вказати, які саме аспекти;
? писати об'єктивну і конструктивну рецензію, яка може допомогти авторам поліпшити свій рукопис;
? не допускати принизливих персональних коментарів або безпідставних звинувачень;
? бути конкретними в своїй критиці і підтверджувати солідними доказами та відповідними посиланнями свої загальні висновки, такі як «ця робота була зроблена раніше», щоб допомогти редакторам сформувати правильну оцінку та рішення з дотриманням об'єктивного ставлення до авторів;
? пам'ятати, що це авторська робота, і не намагатися переписати її згідно зі своїми стилістичними уподобаннями, якщо вона в цілому якісна і написана зрозуміло; хоча пропозиції про поліпшення якості тексту завжди вітаються;
? бути делікатними в питаннях мови, якщо автори пишуть на мові, яка не є рідною для них, і формулювати свої коментарі відповідним чином і з належною повагою;
? чітко вказувати, які запропоновані додаткові дослідження можуть підтримати висновки, зроблені в рецензованому рукописі, і можуть посилити та розширити роботу;
? не писати рецензію таким чином, щоб виникали підстави припустити, що вона була написана іншою особою;
? не зображати у своїй рецензії інших людей в негативному світлі або необ'єктивно;
? не писати несправедливих негативних коментарів або необґрунтовану критику щодо будь-яких робіт конкурентів, зазначених в рукописі;
? переконатися, що коментарі та рекомендації, адресовані редактору, знаходяться в відповідності зі звітом, що адресується авторам; основна частина інформації повинна бути включена до звіту, що направляється авторам;
? конфіденційні коментарі, що направляються редактору, не повинні містити наклепів і фальшивих звинувачень на адресу авторів, зроблених в переконанні, що автори не побачать цих коментарів;
? не пропонувати авторам включити в публікацію посилання на роботи рецензента (або його колег) тільки для того, щоб збільшити цитування або видимість їх робіт; всі пропозиції авторам повинні ґрунтуватися тільки на підставі їх наукової або технологічної цінності;
? визначити, чи дозволяє політика журналу їм підписувати свої рецензії та, якщо так, то вирішити, чи зручно їм це зробити;
? якщо редактор, який працює з рукописом, вирішив сам написати на неї рецензію, він повинен зробити це прозоро, не видаючи себе за анонімного рецензента (якщо журнал практикує анонімне рецензування); але написання рецензії на рукопис, з яким працює інший редактор журналу, може розглядатися як будь-яка інша рецензія.

Після підготовки рецензії
Експерти повинні:
? продовжувати зберігати деталі рукопису та його рецензію в секретності;
? швидко відповідати, якщо виникли питання з боку журналу, пов'язані з рукописом, і надавати необхідну інформацію;
? зв'язатися з журналом, якщо після здачі своєї рецензії вони дізналися якісь важливі факти, які могли б вплинути на їх попередню думку та рекомендації;
? читати рецензії інших рецензентів, якщо вони надаються журналом, для того щоб покращувати своє розуміння даної теми або свої висновки стосовно роботи;
? по можливості виконувати прохання журналів відрецензувати внесені в рукопис зміни або нову версію рукопису.