Порядок рецензування

Процедуру рецензування проходять усі статті, які надійшли до редакційної колегії. Завданням рецензування є сприяння відбору авторських рукописів для публікації та винесення конкретних рекомендацій щодо їх поліпшення. Процедура рецензування орієнтована на об’єктивну оцінку тексту статті та визначення його відповідності вимогам журналу. До друку приймаються лише ті статті, що мають цінність з наукової точки зору та сприяють розв’язанню практичних проблем реконструкції. Окремо відслідковується рівень відповідності правилам підготовки статті до видання.

У журналі прийнято такі види рецензування статей:
? Рецензування головним редактором (Main editor peer review) або його висновок.
? Відкрите рецензування рецензентом або одним із членів редколегії (Open review — рецензент та автор знають одне одного) — фахівцем відповідного напрямку.
? Одностороннє «сліпе» рецензування рецензентом або одним із членів редколегії (Single-blind review — рецензент знає про автора, автор про рецензента — ні).

Редакційна колегія залишає за собою право внутрішнього рецензування запропонованих до друку статей та публікацій, що пояснюється вузькою спеціалізацією видання. Відкрите рецензування рукописів проводиться на базі закритого форуму підтримки журналу. Подаючи рукопис до редакції журналу, автори ввіряють редакторам результати своєї наукової роботи і творчих зусиль, від яких можуть залежати їх репутація та кар’єра. Тому усі хто приймає участь в відкритому рецензуванні та має змогу ознайомитися з текстами рукописів та рецензій повинні дотримуватися правил конфіденційності та не розголошувати отриману інформацію за межами форуму.

Рецензія має містити такі елементи:
? Назва статті.
? Автор.
? Відповідність статті тематиці журналу.
? Актуальність.
? Наукова новизна.
? Дотримання структури змісту наукової статті.
? Повнота і достатність розкриття теми в анотації.
? Якість оформлення матеріалів.
? Зауваження рецензента.
? Висновок рецензента.
? Відомості про рецензента, підпис, дата.

Наявність позитивних рецензій не є достатньою підставою для публікації статті. Остаточне рішення про доцільність публікацію приймає редакційна колегія, яка має право відхилити рукопис. Після отримання рецензій редколегією приймається остаточне рішення про опублікування або відмову в опублікуванні статті. На підставі прийнятого рішення авторові (авторам) по e-mail надсилається лист, в якому повідомляється про прийняте рішення щодо публікації його статті.

Завантажити форму рецензії  (українська мова)

Завантажити форму рецензії (англійська мова)