Ладівниці українського козацтва та війська Речі Посполитої ХVII ст.

  • Сергій Шаменков Незалежний дослідник, художник-ілюстратор, скульптор

Анотація

Стаття присвячена ладівницям (лядункам) – спеціальної конструкції торбам для зберігання унітарних набоїв, що використовувалися у кавалерії Речі Посполитої та українськими козаками у XVII ст. Здійснена спроба типології ладівниць XVII ст. за їх конструктивними особливостями. Проаналізовано масив зображень та музейних предметів, що дозволили зробити висновки щодо датування окремих типів ладівниць.

Посилання

Архив Юго-западной России, издаваемый временной комиссией для разбора древних актов, состоящей при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. Ч. 3, Т. 4, “Акты, относящиеся к эпохе Богдана Хмельницкого.” Киев: Акц. Об. печ. и изд. дела Н. Т. Корчак-Новицкого, 1914.

Боплан, Г. Л. де. Опис України, кількох провінцій Королівства Польського, що тягнуться від кордонів Московії до границь Трансільванії, разом з їхніми звичаями, способом життя і ведення воєн. Київ: Наукова думка, 1990.

Грані світу. Україна-Польща: єдність зброї крізь віки. Київ: Грані –Т, 2007.

Книги разрядныя, по оффиціальнымъ оныхъ спискамъ, изданныя съ высочайшаго соизволенія ІІ-мъ отделеніемъ собственной Его Императорскаго Величества канцеляріи. Т. 1. С.-Петербургъ, 1855.

“Опись движимого имущества, принадлежавшего малороссийскому гетману Ивану Самойловичу и его сыновьям, Григорию и Якову.” В Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической комиссией. Т. 8, 949 – 1204. С.-Петербургъ, 1884.

Свєшніков, І.К. Битва під Берестечком. Рівне: СПД Нестеров С.Б., 2008.

Чтения в императорском Обществе Истории и Древностей Российских при Московском университете. Т. 3, “Книга пожиткам бывшего черниговского полковника Павла Полуботка и детей его, Андрея и Якова Полуботков.” Москва, 1862.

Bebak, Marek. Franciszek Lilius. ?ycie i tw?rczo?? na tle epoki. Krak?w: Musica Iagellonica, 2018.

Bi?ous, Natalia. “Testamenty wojskowych poleg?ych i zmar?ych na Wo?yniu w XVII w.” Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 64, no. 2 (2016): 211-224.

Kossarzecki, Krzysztof. Ad Villam Novam. Tom VII, “?r?d?a do dziej?w Sobieskich z Archiwum w Mi?sku i zbior?w francuskich.” Warszawa: Muzeum Pa?ac w Wilanowie, 2012.

Pasek, J.C. Pami?tniki. Lwow, 1857.

Sikora, Radoslaw. Fenomen Husarii. Torun: MADO, 2005.

Sikora, Radoslaw. Husaria pod Wiedniem 1683. Warszawa: Erica, 2012.

?ygulski, Zdzislaw. Stara Bro? w Polskich Zbiorach. Gda?sk-Warszawa: Krajowa Agencja. Wydawnicza, 1984.

“Fragment testamentu koniokrada Adama P?gowskiego (1622).” Nie tylko czarownice. Accessed May 10, 2019. https://nietylkoczarownice.blogspot.com/2018/07/fragment-testamentu-koniokrada-adama.html

“Husarski inwentarz.” Kresy. Accessed May 10, 2019. https://kresy.pl/kresopedia/husarski-inwentarz/

“Ikonografia. Militaria, mundury, elementy uzbrojenia, sceny batalistyczne z XIII-XIX w.” Search archives. Accessed May 10, 2019. https://szukajwarchiwach.pl/29/678/0/12/763#tabSkany

“Karl X Gustav – en v?ghals p? tronen.” Popular historia. Accessed May 10, 2019. https://popularhistoria.se/sveriges-historia/kungar-drottningar/karl-x-gustav-en-vaghals-pa-tronen

“Katalog MNK.” Muzeum Narodowe w Krakowie. Accessed May 10, 2019. http://katalog.muzeum.krakow.pl/pl/category/materials/podobrazie/drewno?page=79

“LSH | Patronv?ska” (1). LSH. Accessed May 10, 2019. http://emuseumplus.lsh.se/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=69011&viewType=detailView

“LSH | Patronv?ska” (2). LSH. Accessed May 10, 2019. http://emuseumplus.lsh.se/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=69012&viewType=detailView

“LSH | Patronv?ska” (3). LSH. Accessed May 10, 2019. http://emuseumplus.lsh.se/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=69007&viewType=detailView

“LSH | Patronv?ska” (4). LSH. Accessed May 10, 2019. http://emuseumplus.lsh.se/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=62248&viewType=detailView

“LSH | Patronv?ska sammet.” LSH. Accessed May 10, 2019. http://emuseumplus.lsh.se/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=69009&viewType=detailView

“Odsiecz Smole?ska pod wodz? W?adys?awa IV w 1634 r.” Wikimedia Commons. Accessed May 10, 2019. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Odsiecz_Smole%C5%84ska_pod_wodz%C4%85_W%C5%82adys%C5%82awa_IV_w_1634_r.jpg

“Pelplin Cathedral.” Wikimedia Commons. Accessed May 10, 2019. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pelplin_Katedra_069.jpg

“Portrait of an Unidentified Soldier.” Pinterest. Accessed May 10, 2019. https://www.pinterest.com/pin/776659898214634773/?nic=1

“Sejm elekcyjny 1697 roku (Elekcja Augusta II).” Kolekcja Zamku Kr?lewskiego w Warszawie. Accessed May 10, 2019. https://kolekcja.zamek-krolewski.pl/obiekt/kolekcja/Malarstwo/miejsce_powstania/Polska/id/ZKW_1533_ab

“Torba.” Zaci??na Rota Piechoty Polskiej. Accessed October 16, 2018. http://www.rotapiesza.pl/ekwipunek/torba.html

“U?adzis?a? Va?ovi?.” Wikimedia Commons. Accessed May 10, 2019. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:U%C5%82adzis%C5%82a%C5%AD_Va%C5%82ovi%C4%8D._%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%9E_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87_(L._Willatz,_1669).jpg

Опубліковано
2019-10-07
Як цитувати
Шаменков, С. (2019). Ладівниці українського козацтва та війська Речі Посполитої ХVII ст. Стрій, (1), 43-56. вилучено із https://striy.org.ua/index.php/striy/article/view/9
Розділ
Спорядження