Герої поеми «Енеїда» Івана Котляревського в контексті історичного строю епохи

  • Сергій Шаменков

Анотація

Ця робота підіймає питання реконструкції одягу мешканців Гетьманщини за гетьмана Кирила Розумовського, який знайшов своє віддзеркалення на сторінках поеми Івана Котляревського «Енеїда». Сама поема насичена детальними і цікавими описами, які з точки зору історії одягу комплексно ще не досліджувалися. У статті проаналізовано висвітлені на сторінках поеми деталі зовнішнього вигляду героїв, розтлумачено терміни, які використовуються автором твору, та здійснено спробу реконструкції зовнішнього вигляду героїв поеми «Енеїда» за вміщеними в ній описами.

Посилання

Paszkowski, Marcin. Dzieie Tureckie, y utarczki Kozackie z Tatary. Tudźiesz też, o Narodzie, Obrzędziech, Nabożenstwie, Gospodarstwie, y Rycerstwie &c. Tych Pogan, ku wiadomosći ludziom roznego stanu pozyteczne. Przydany iest do tego, Dictionarz ięzyka Tureckiego, y Disputatia o wierze Chrześćiańskiey, y Zabobonach Bisurmańskich etc. Przez Marcina Paszkowskiego, na czworo Xiąg rozdźielone opisane y wydane. Krakow, 1615.

Turnau, Irena. Słownik ubiorów: tkaniny, wyroby pozatkackie, skóry, broń i klejnoty oraz barwy znane w Polsce od średniowiecza do początku XIX w. Warszawa: Semper, 1999.

Бушак, Станіслав та ін. Козак Мамай. Київ: Родовід, 2008.

Вовк, Хведір. Студії з української етнографії та антропології. Прага: Український громадський видавничий фонд, 1928.

Голобуцький, Володимир. Запорізька Січ в останні часи свого існування. 1734–1775. Київ: Видавництво АН УРСР 1961.

Зайченко, В. «Вбрання ХVІІІ століття у збірці Чернігівського історичного музею імені В.В. Тарновського.» Скарбниця української культури, вип. 10, 2007-2008, с. 41-47.

Косміна, Оксана. «Вбрання української еліти ХVII–XVIII ст.» Соціум. Альманах соціальної історії, вип. 11-12, 2015, с. 330-364.

Котляревский, Иван. Виргилиева Энеида на малороссийский язык переложенная И. Котляревским. Харьков: В Университетской типографии, 1842.

Котляревський, Іван. Енеїда, Київ: Радянська школа, 1989.

«Енеїда Івана Котляревського.» ПОУНБ ім. І. П. Котляревського, library.pl.ua/books/Eneida/Eneida.html. Дата звернення 1 Липня 2022.

Матейко, Катерина. Український народний одяг. Етнографічний словник. Київ: Наукова думка, 1996.

«Распоряженіе князя А.И. Шаховскаго о разделеніи малороссійскихъ коваковъ на «выборныхъ» и «подпомощниковъ», 1735 г.» Киевская старина, год двадцать первый, февраль, отдел II, 1902, с. 83-88. history.org.ua/LiberUA/e_dzherela_KStar_1902/e_dzherela_KStar_1902.pdf. Дата звернення 1 Липня 2022.

Славутич, Євген. Військовий костюм в Українській козацькій державі: уніформологічний словник. Київ: Інститут історії України, 2012.

Стельмащук, Ганна. Традиційні головні убори українців. Київ: Наукова думка, 1993.

Тинченко, Ярослав. Як було зламано козацькі звичаї у ХVІІІ столітті. Київ: Темпора, 2018.

Шаменков, Сергій. «Поясний одяг в гардеробі населення українських земель та в костюмі козацтва кінця XVI першої половини XVII ст.» Археологія & Фортифікація України. Збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції, ред. О. Заремба, Кам’янець-Подільський: ФОП Буйницький О.А., 2021, с. 199–202.

Шаменков, Сергій. «Образи козаків та мешканців Гетьманщини 1780-х років- історія циклу малюнків з рукопису О. Шафонського.» Стрій, No 2, ч.1, 2020, с. 3-106. Стрій, www.striy.org.ua/index.php/striy/article/view/Striy2_Shamenkov1.

Шаменков, Сергій. «Серм’яга, жупан та герм’як в гардеробі українських козаків XVII ст.» Науковий вісник Національного музею історії України, (7), 2021, с. 462-471. Науковий вісник Національного музею історії України, visnyk.nmiu.org/index.php/nv/article/view/503.

Герої поеми «Енеїда» Івана Котляревського в контексті історичного строю епохи
Опубліковано
2023-03-12
Як цитувати
Шаменков, С. (2023). Герої поеми «Енеїда» Івана Котляревського в контексті історичного строю епохи. Стрій, (4), 25–34. вилучено із https://striy.org.ua/index.php/striy/article/view/Striy04_Aeneid
Розділ
Історичний стрій

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>